Contact:

voor informatie betreffende de MONOBUGGY golf scooter kunt u terecht bij:

Viking Golf BV

Ambonplein

5641 GB Eindhoven

info@monobuggy.nl

Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant 61875899